آنـــ مـــرد

در بـــارانـــ ...

بـــرفـــ ...

آفـــتـــابـــ ...

گـــرمـــا ...

ســـرمـــا ...

تـــابـــســـتـــانـــ...

زمـــســـتـــانـــ ...

صـــبـــح ...

ظـــهـــر ...

عـــصـــر ...

شـــبـــ ...

نـــیـــامـــد!

نـــیـــامـــد!!

بـــرایـــ آمـــدنشـــ دعـــا كــنــیـــمـــ ...

[❤ الــلــهم عجــل لولیکــــــ الــفــــرج ❤]


برچسب‌ها:
ارسال توسط Samira banOoO
صفحه قبل 1 صفحه بعد